a

10. a. jag tycker att det är okej att med hjälp av genteknik ta fram mediciner med hjälp av bakterier men inte med hjälp av djur. Jag tycker som jag gör för att djur är smartare och har kontroll över sig själva till skillnad från bakterier som förflyttas med hjälp av andra levande varelser och vind alltså inte har någon egen vilja. Bakterier är även encelliga vilket betyder att de inte kan ha någon hjärna och borde därför inte kunna bry sig om att de blir forskade på och modifierade på olika sätt.
b. de viktigaste argumenten för och emot GMO är. För GMO: det behövs för att ge de fattigare ländernas snabbt växande befolkning mat och att kontrollen över experimenten är tillförlitliga. Mot: det kan medföra oförutsedda skador i naturen. Värdefullt genetiskt material går förlorat genom en ensidig odling av några få grödor. Mitt ställningstagande beror på hur de odlar växterna. Ifall de odlar de genmodifierade växterna i en isolerad miljö så att de inte kan sprida sig, till exempel i ett växthus så är jag för GMO för att det kan ge fler fattiga föda på ett billigare och miljövänligare sätt. Om de odlar de genmodifierade växterna i en miljö där de kan spridas fritt så är jag däremot emot GMO eftersom att växterna ofta är herbicidtoleranta och har en ökad insektsresistans, insekterna förlorar då en av sina näringskällor. Detta leder till att det blir färre fåglar då de äter insekter.
c. Den biologiska mångfalden kan minska på grund av GMO för att växter har genmodifierats till att få ökad insektsresistans sprids i naturen dessa växter kan insekterna då inte äta. Insekterna förlorar alltså en närings källa och samtidigt som GMO växterna tar näring från de andra växterna så kommer insekterna tvingas äta andra växter så det kommer att bli färre andra växter om GMO växterna sprider sig. När insekterna förlorar en närings källa så kan de inte reproducera sig i samma mängd och då blir det färre fåglar då de livnär sig på insekter. Alltså blir det färre djur och detta kan säkert spåras ännu längre in i näringskedjan eftersom att andra djur äter fåglar. Det kan även bli så att om man modifierar till exempel vete så att det växer snabbare och ger mer mat än andra sorters vete så skulle alla vilja odla denna sorts vete då den inbringar mer pengar. Denna ensidiga odling av en sorts vete skulle leda till att ingen odlade andra sorters vete och andra vete sorter skulle bli väldigt ovanliga och nästan bara hittas vilt. Då minskas den biologiska mångfalden på grund av att folk blir för giriga och för att folk tror att det enda sättet att förstöra miljön på är att släppa ut avgaser och inte tänker på att man kan förminska den biologiska mångfalden på annat sätt.


RSS 2.0


Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!